Våra tjänster

Medial coaching till företag

Vi erbjuder coaching till företag som syftar till utveckling av företagets strategier, visioner och förändringsplaner. Hur ni kan komma förbi era problem och hinder och vad är bäst för ert företag att utveckla.

Ledning, enskilt eller i grupp

Oavsett om du är ny i din roll och behöver stöd eller om du är erfaren och behöver ett oberoende bollplank kan vi hjälpa dig. Vi kan även stödja er till att skapa harmoni i ledningsgruppen.

 

 

Medial coaching till medarbetarna

När du kan få dina medarbetare att lysa och skina genom att de når sin fulla potential så kommer företaget bli mer välmående.  

Individuellt och i grupp

Hur når medarbetaren sina mål och hur hanterar hen sina utmaningar? Vad behöver hen hjälp med för att bli av med orosmoment och hinder? Medarbetaren får coaching i att växa och utvecklas som person och därmed har möjlighet att vara i sin fulla potential.

Vi kan tidigt i processen se om medarbetaren är på väg att bli utmattad, och vi kan stödja hen i att se vilka åtgärder som behövs sättas in.

Om det är disharmoni och obalans i en arbetsgrupp kan det hindra företaget att nå sina mål. Här kan vi stödja gruppen att se sina hinder och utmaningar från ett annat perspektiv och även hur man kan lösa de eventuella konflikterna. Vi kan även stödja arbetsgruppen i att hitta vägen till gynnsam arbetsmiljö.

Stresshantering

Vi erbjuder stresshantering genom djupverkande vägledda meditationer både i grupp och individanpassat.

 

 

 

 

Medial vägledning

Söker du medial vägledning så rekommenderar vi att du tar kontakt med oss via universellakommunikatorer.se

 

Top