Om oss

Med våra mediala sinnen har vi kontakt med den universella visdomen och vi ger dig svar, vägledning, tips och råd som stödjer både dig och ditt företag framåt ur ett universellt perspektiv. Den universella visdomen har ett helhetsfokus och hjälper till att urskilja de bästa valen för företaget och medarbetaren. Den mediala coachingen syftar till att få framgång ur ett helhetsperspektiv och gör det tydligare vad som är viktigt att fokusera på framåt. Att ta hänsyn till helheten kan oftast spara både tid och pengar då man tydligare ser vad som är relevant och vad som inte är relevant att satsa på. Coachingen som kommer via oss tenderar att gå rakt på det svar ni behöver för att komma vidare i utvecklingen.

Bokningsvillkor

Du bokar tid med den coach du vill och ni upprättar tillsammans en eller flera sessioner. Om du önskar att boka fler än 10 sessioner kommer du att få en offert av den coach du valt. Om du inte vet vilken coach du vill ha så kan du maila till info@medialcoaching.com så återkommer vi till dig.

Dementi Medial coaching

Coachingen går ofta rakt på det svar klienten behöver, den är kärleksfull och upplyftande, ibland är svaren specifika och exakta och ibland mer symboliska och vägledande.

Vi arbetar som kanaler för den universella visdomen och kan inte garantera att du får svar eller de svar du vill. Företaget och medarbetarna ansvarar själva för alla beslut och hur de väljer att agera utifrån den coaching de får.

I och med att du bokar coaching med oss så godkänner du våra villkor.

Sekretess

Vi arbetar under tystnadsplikt. När kunden är företag eller grupper så ligger vår tystnadsplikt mot företaget, när vi arbetar med individuell coaching så ligger tystnadssplikten mot individen.

Organisatoriskt

Vi – mediala coacher – är alla enskilda näringsidkare, vi innehar alla f-skattsedel och vi är momsregistrerade. Du kommer att emotta faktura från respektive coach och från deras enskilda näringsverksamheter.

Värdegrund

Vårt perspektiv är att när man tar in hjärtats och universums visdom blir världen bättre för alla. I vårt perspektiv är de också de mest ekonomiskt lönsamma ur ett helhetsperspektiv där både vi själva och vår omvärld kan frodas i välmående.

Det universella hjärtat: Ditt hjärta är ditt energicentrum och i ditt hjärta finns all visdom, kraft som du behöver. Låt ditt hjärta visa dig vägen, och ta emot den visdom du har tillgång till som människa och själ. Låt inte hjärnan vara den som styr ditt liv, hjärnan är begränsad och ska följa hjärtat, inte tvärtom. Hjärtat är ditt universella centrum.

Den universella visdomen tar alltid hänsyn till alla människors bästa, samt även djur, natur och miljö.

Top