Kundutlåtanden

Var coachingen värdefull för ert företag?

 • Absolut! Känner att jag kan göra en handlingsplan utifrån det som kom fram. Finns även mycket av det som jag kan använda i min vision för företaget.
 • Ja den var värdefull för att vi fick tänka lite utanför boxen i några frågor.
 • Mycket!

Hur värderar du coachingen på en skala 1-10 där 10 är bäst. Motivera ditt svar.

 • Kändes verkligen rätt för mig och gav mig hopp och stöd inför framtiden.
 • 8-9. Coachingen belyste några centrala frågor som vi dryftat under en tid och det var riktigt bra inspel vi fick till oss!
 • 10…. Fick massor av energi och positivt tänkande. Fick en känsla av lugn. Ska bli så spännande och följa om det faller in.

Kommer ni att ha nytta av den coaching ni fick?

 • Ja, helt klart! Det gav som sagt både hopp och känsla säkerhet samt tro på min egen kunskap.
 • Ja
 • Ja, mycket nytta.

Kan ni rekommendera Medial coaching till andra företag?

 • Jag skulle rekommendera det till företagare som låst fast i sina tankar där man inte hittar något sätt att komma vidare. En typ av samtalsterapi men utan att man behöver komma med utmaningarna själv. Man kan bara lyssna av coachen och ställa följdfrågor på det man fastnar för.
 • Absolut, jag har redan berättat för andra jag mött.

Citat:

”Det var som att gå i samtalsterapi om företaget. Skillnaden var att jag inte behövde berätta något för att komma igång med samtalet utan det levererades till mig och jag kunde istället ställa följdfrågor på det som tilltalade mig. Ett sätt att bearbeta och stanna upp i det som sker i en organisation.”

”En coaching fylld med tänkvärda och konkreta förslag som jag kan använda både till handlingsplan och för att slipa på min vision för företaget.”

”Omtumlande bra och pricksäkert!”

”Intressant, spännande och modernt!”

Referenser:

Gabor Kovacs Jr, 070-2043617, lifeport@telia.com

Therese Anjou, 070-4811377, therese@anjouskapellmakeri.se

 

Top